MENU

FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Przetargi i dofinansowania

Jesteśmy miejscem, w którym tworzymy nowoczesną stomatologię bazującą na innowacyjnych rozwiązaniach. Skorzystaliśmy ze środków w postaci dofinansowania unijnego. Posiadamy najnowocześniejszy sprzęt diagnostyczny, skanery zewnątrzustne i inny sprzęt stomatologiczny usprawniający procedury leczenia.

02-12-2018

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

KLINIKA STOMATOLOGICZNA DENMED Mariusz Pankowski; Centrum Implantologii i Medycyny Estetycznej informuje, iż w toku analizy ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.11.2018r. w związku z realizacją projektu„Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania spersonalizowanych implantów stomatologicznych wytwarzanych techniką druku 3D”, w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanym w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałanie 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

02-12-2018

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

KLINIKA STOMATOLOGICZNA DENMED Mariusz Pankowski; Centrum Implantologii i Medycyny Estetycznej informuje, iż w toku analizy ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.11.2018r. w związku z realizacją projektu„Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania spersonalizowanych implantów stomatologicznych wytwarzanych techniką druku 3D”, w ramach projektu „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy” realizowanym w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałanie 1.2.1 wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wydziału Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy.

02-11-2018

Zaproszenie nr. 1

Zaproszenie nr 1 do składania ofert z dnia 02.11.2018r.

KLINIKA STOMATOLOGICZNA DENMED Mariusz Pankowski; Centrum Implantologii i Medycyny Estetycznej z siedzibą w Toruniu zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach realizacji projektu pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania spersonalizowanych implantów stomatologicznych wytwarzanych techniką druku 3D”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

10-08-2018

Zaproszenie nr. 2

Zaproszenie nr 2 do składania ofert z dnia 10.07.2018r.

KLINIKA STOMATOLOGICZNA DENMED Mariusz Pankowski; Centrum Implantologii i Medycyny Estetycznej z siedzibą w Toruniu zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w ramach realizacji projektu pt.: „Opracowanie nowej technologii regeneracji ukł. kostnego jamy ustnej poprzez zastosowanie indywidualnych siatek tytanowych otrzymanych metodą druku 3D”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

10-07-2018

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert z dnia 10.07.2018r.

Zapraszamy do składania ofert zgodnie z załączonymi dokumentami w ramach procedury zapytania ofertowego na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej pt.: „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania spersonalizowanych odbudów protetycznych wytwarzanych techniką druku 3D w tym koron stomatologicznych oraz wkładów koronowo – korzeniowych” dla firmy KLINIKA STOMATOLOGICZNA DENMED Mariusz Pankowski; Centrum Implantologii i Medycyny Estetycznej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Termin składania ofert: 20.07.2018r. do godziny 12:00 na adres: klinika@denmed.bydgoszcz.pl

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

01-04-2018

Przetarg nr. 2

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o przedstawienie szacunkowej wyceny na realizację zadania

  • autoklaw
  • drukarka do metalu
  • frezarka

zaplanowanego we wniosku aplikacyjnym „Wdrożenie nowej technologii wytwarzania wyrobów dentystycznych do zastosowań w implantologii i regeneracji układu kostnego jamy ustnej” ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2014-2020; Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne; Numer wniosku: POIR.03.02.02-00- 1224/17.

Załączniki:

Autoklaw: ustalenie wartości zamówienia

Autoklaw: ustalenie wartości zamówienia Załącznik nr 1

Drukarka: ustalenie wartości zamówienia

Drukarka: ustalenie wartości zamówienia Załącznik nr 1

Frezarka: ustalenie wartości zamówienia

Frezarka: ustalenie wartości zamówienia Załącznik nr 1

x

Strona korzysta z plików Cookies zgodnie z celami określonymi w Polityce prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików Cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.